genetyka.info

Genetyka - artykuły

Ostatnie postępy w metodach sekwencjonowania DNA i RNA całkowicie odmieniły genomikę, umożliwiając szybkie i tanie generowanie dużych ilości danych. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali teraz narzędzia statystyczne umożliwiające analizowanie setek gigabajtów danych generowanych przy każdym przebiegu sekwencjonowania.
Niektóre choroby wiążą się z zapachem, co lekarz może wykorzystać przy stawianiu diagnozy. Podczas finansowanego przez UE projektu naukowcy korzystali ze spektroskopii absorpcji laserowej (LAS) do rozpoznawania mukowiscydozy na podstawie wydychanego powietrza.
Somatyczne komórki macierzyste znajdują się w większości tkanek i wpływają na ich homeostazę poprzez uzupełnianie liczby krótko żyjących komórek. Wyjaśnienie, jak zachodzi ten proces jest niezwykle ważne dla medycyny regeneracyjnej.
Wyjaśnienie wpływu otyłości matek na zdrowie potomstwa może polepszyć zdrowie ogólne populacji europejskiej. Naukowcy europejscy ustalili, które czynniki na wczesnym etapie rozwoju determinują nasze zdrowie i przebieg starzenia.
Badacze otrzymujący środki z UE zbadali rolę, jaką enzymy transglutaminazy (TG) odgrywają w chorobie, aby opracować innowacyjne metody diagnostyczne i sposoby leczenia celiakii (CD) oraz zaburzeń neurodegeneracyjnych.
Wyjaśnienie molekularnej etiologii choroby czasem wymaga zbadania organelli komórkowych i ich składników. Europejskie badanie dotyczyło DNA mitochondrialnego i miało na celu opisanie nieprawidłowości leżących u podstaw pewnych chorób.
Europejski zespół badawczy postawił sobie za cel poznanie etiologii molekularnej pląsawicy Huntingtona. Wyniki badań mogą przyczynić się do opracowania bardziej swoistych terapii celowanych.
Po raz pierwszy UE finansuje wieloośrodkowe badanie kliniczne w Europie, aby uzyskać bazujące na faktach wytyczne dotyczące postępowania klinicznego wobec pacjentów cierpiących na dystrofię miotoniczną typu 1 (DM1).
W ramach finansowanego przez UE projektu prowadzone są badania nad regulacją genomową i zwijaniem białek na wczesnych etapach rozwoju ssaków. Prace dostarczyły ważnej wiedzy na temat funkcjonowania genomu na wczesnych etapach embriogenezy
Najnowsze badanie finansowane przez UE ma na celu rozpracowanie niezwykłych struktur DNA na poziomie molekularnym z użyciem szczypców magnetycznych.
Regulacja transkrypcji genetycznej jest kluczowa dla rozwoju i wzrostu każdego organizmu. Badanie finansowane przez UE dotyczyło mechanizmów molekularnych, które kontrolują inicjację transkrypcji genetycznej w rozwijającym się zarodku.
Europejscy badacze uzyskali szczegółowe dane molekularne na temat jednego z głównych mechanizmów, który zapewnia wytwarzanie prawidłowych białek w komórce.
Choroba Huntingtona (HD) to wyniszczające zaburzenie postępujące. Opóźnienie jej nadejścia wymaga nowatorskich ukierunkowanych interwencji już we wczesnych etapach życia.
Leki na bazie RNA znajdują zastosowanie w leczeniu wielu chorób. Naukowcy europejscy liczą, że będą one również skuteczne w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne'a.
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest nieuleczalną chorobą autoimmunologiczną, która dotyka milionów ludzi na całym świecie. W ramach finansowanego przez UE projektu badane są warianty genowe, które mogą predysponować do RZS.
Wyjaśnienie odpowiedzi DNA na uszkodzenia w warunkach prawidłowych i w przypadku zaburzeń jest bardzo istotne z perspektywy leczenia nowotworów złośliwych.
Mukowiscydoza stanowi główną genetyczną przyczynę śmierci dzieci rasy białej. Połączenie metod genetycznych i komórkowych otwiera nowe perspektywy skutecznego leczenia.
Zrozumienie przyczyn leżących u podstaw padaczki u ludzi jest jedynym sposobem na zatrzymanie postępowania tej choroby. W tym celu, grupa europejskich badaczy podjęła próbę ustalenia, które z genów wywołuję epilepsję, co ma zaowocować opracowaniem nowych terapii.
Heterochromatyna to ciasno upakowana forma DNA, która jest kluczowa dla przeżycia komórki. W ramach wspieranego ze środków europejskich projektu badane są cząsteczki, które kontrolują jej powstawanie i zachowywanie.
Badania naukowe nad genomem człowieka przynoszą fascynujące informacje o tym, jak DNA determinuje nasze zdrowie i odrębność. Tymczasem analiza (i w niektórych przypadkach modyfikacja) materiału genetycznego roślin i zwierząt może potencjalnie podnieść jakość i zwalczyć choroby.
Następne
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności